Categories
Special Products

Manage POE Switch จะเป็น poe smart switch ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานภายในตัวเครื่องที่มีความฉลาดมาก เพราะ smart poe switch นี้จะเป็น Switch แบบ L2 manage ซึ่งหมายความว่าตัว Switch นี้รองรับการจัดการภายในตัวเครื่องได้ โดยผู้ดูแลจะสามารถจัดการได้ในระดับ L2 (Layer 2) หรือ OSI ในลำดับชั้น Data Link Layer โดยในชั้นนี้จะเป็นการจัดการในส่วนของการรับส่งข้อมูลนั้นเอง การที่ตัวอุปกรณ์มีศักยภาพในระดับนี้ซึ่งหมายความว่าจะเหมาะสำหรับงาน Wireless , IP Cammera , IP Phone ที่มีการรับส่งข้อมูลเป็นอย่างมาก สนใจสินค้าสอบถามได้ที่ Email . info@raspberry.co.th

There are no products to list in this category.

Fast Delivery
ส่งเร็วทันใจ
จัดส่งทั่วไทย
+66 2 207 2349