Categories
Special Products

Ubiquiti U Fiber เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชนิดของทางบริษัท ubnt หรือ UBIQUITI โดยอุปกรณ์ประเภท U Fiber นี้นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานได้ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร โดยตัวอุปกรณ์ U Fiber นี้นั้นจะประกอบไปด้วย 2 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยอย่าง U Fiber™ modules และ Fiber Cable โดยทั้ง 2 อุปกรณ์นี้จะแยกกัน แต่จะทำงานร่วมกันได้ โดยการใช้งานนั้นก็นำสายเชื่อมต่ออย่าง Fiber Cable นั้นเชื่อมต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์อย่าง U Fiber™ modules จากนั้นก็นำตัว U Fiber™ modules นั้นเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อย่าง EdgeRouter™ หรือ EdgeSwitch™ แบบต่างๆ ที่มาพร้อมกับ Port เชื่อมต่ออย่าง SFP โดยตัวอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถจัดการเส้นทางของการรับ/ส่งข้อมูลต่างๆ ภายในระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากบริษัทหรือองศ์กรต่างๆ นั้นมีสำนักงานมากว่า 1 สำนักงานขึ้นไปนั้นการใช้งาน U Fiber นี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้บริษัทหรือองศ์กรของคุณนั้นมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและมีระบบการทำงานที่ดีและเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ อีกทั้งการที่ตัวสาย Fiber Cable นี้นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานภายนอกได้นั้น ทำให้ตัวสาย Fiber Cable นี้จะสามารถป้องกันน้ำได้อย่างดีและความยาวของสายก็มีความยาวที่ใกลมากถึง 100, 200 และ 300 ฟุตเลยทีเดียว

There are no products to list in this category.

Fast Delivery
ส่งเร็วทันใจ
จัดส่งทั่วไทย
+66 2 207 2349