Categories
Special Products

UniFi Security เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานตามบริษัทหรือองศ์กรต่างๆ โดยตัวอุปกรณ์ประเภท UniFi Security นั้นจะเป็นอุปกรณ์ประเภท Gateway ที่รองรับการคัดกรองหรือจัดการส่วนต่างๆ ของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่รับมาจากภายนอกเพื่อนำใช้งานกับอุปกรณ์อย่าง UniFi ต่างๆ ภายในบริษัทหรือองศ์กรได้

There are no products to list in this category.

Fast Delivery
ส่งเร็วทันใจ
จัดส่งทั่วไทย
+66 2 207 2349