Categories
Special Products

Ubiquiti UniFi Switch เป็นอุปกรณ์ประเภท Switch โดย UniFi Switch นั้นส่วนมากจะเป็น Switch แบบที่ผู้ใช้งานนั้นสามารถทำการจัดการเส้นทางการรับ/ส่งข้อมูลได้ อีกทั้ง UniFi Switch ส่วนใหญ่นั้นจะมาพร้อมกับ Port เชื่อมต่อแบบ Gigabit ซึ่งรองรับการรับ/ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังรองรับการเติบโตของบริษัทหรือองศ์กรได้อีกด้วย

There are no products to list in this category.

Fast Delivery
ส่งเร็วทันใจ
จัดส่งทั่วไทย
+66 2 207 2349