Categories
Special Products

Ubiquiti UniFi Wireless จะเป็นอุปกรณ์ประเภท Wireless หรือตัวกระจายสัญญาณ Wireless โดยอุปกรณ์ UniFi Wireless บางตัวนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานภายในบ้าน บางตัวก็เหมาะที่จะใช้งานภายนอกบ้าน แต่ก็มี UniFi Wireless บางอันที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายอย่าง Switch เพื่อทำการจัดการระบบเครือข่ายภายในจุดเดียวได้อีกด้วย

There are no products to list in this category.

Fast Delivery
ส่งเร็วทันใจ
จัดส่งทั่วไทย
+66 2 207 2349